Ytterst få bostadshus är förberedda för byte eller komplettering av VVS och elinstallationer.

Arbetet att byta stamledningar kräver god yrkesskicklighet. Ändock blir ingreppen ofta så stora att det lönar sig att bygga nya våtrum och kök.
Men i just detta projekt kunde vi behålla många köksskåp.

Hyreslägenhetshuset till höger utförde mkbygg stambyte samt renovering av ca 50st badrum.

Vi försöker arbeta så diskret som möjligt och söker samarbete med de boende.