Kontrollansvarig

  • Behöver du hjälp med Bygglov, kontrollansvar och/eller ta fram ritningar och dokument, kontakta då Mk projekt.
  • När du ska bygga nytt/till/om , riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA).
  • Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan.
  • Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs vid ditt bygge.
  • Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.
  • Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. 

Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte ta kontakt med kommunen. Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Jag arbetar sedan 2011 som kontrollansvarig före det hette det kvalitetsansvarig.  

Länk till ett bra företag ang. ovanstående. (kontrollansvarig) Mikael Karlsson Projekt AB