Tillbyggnad

Tillbyggnader kan göras för olika ändamål:
Mellan år 1996 till 2014 har mkbygg utfört ca 25 st tillbyggnationer på så kallat total/generalentreprenad. I entreprenaden ingår det då ofta en stor ombyggnation av bef hus.
De flesta utförda i Huddinge kommun.Nedan visas några tillbyggnationer.

Kv Stuvaren 16, 2x22m² – Huddinge

Nyckelfärdigt/ bara att flytta in.
Framtagning K-titning
Byte el i bef hus
Byte ventilation i bef hus.
Klart 2014.


Kv Notarien 18, 1x43m² – Huddinge

Påbyggnad 1x43m2 samt ombyggnad bef hus. Ny utvändig panel+yttertak+isolering vind på hela huset, nya fönster delvis, granabgolv med mekanisk ventilation i bottenplan inkl projektering. El, vvs, nytt badrum,nytt kök,Flytt av trappa invändigt samt installation av nytillverkad trapp,framtagning av k-ritningar. På totalentreprenad. Byggherren färdigställer ytskikt själv.


Kv karossen 14. Tillbyggnad med ett glasat uterum 19m2.Tallkrogen

Mont av prefab uterum, mont av innetrapp, mont av golv, mont av lamellgardiner. Framtagning av ritning, på total entreprenad, nyckelfärdigt


Kv, Talgoxen 17. Tillbyggnad och renovering av villa. Huddinge

På total entreprenad. Tillbyggand ca 2x40m2 i två plan samt ombyggnad bef hus med nytt kök, nytt badrum, konvertering från direktverkande el till vattenburen värme. Omdragning av alla elinstallationer, mm. Även gjutning av en stödmur i vinkel ca 20 m lång och 2m hög. på totalentreprenad, nyckelfärdigt.


Kv Talgoxen 12 påbyggnad av villa. Huddinge. Delad entreprenad

Påbyggnad samt ihoppbyggnad av bef. tillbyggd villa, bygg yta ca 1x50m2. Denna på/ihoppbyggnation skapar ett helt nytt utseende på bef villa. Mkbygg gör stomresning,takstolar,råspont,papp,bär/strö läkt samt utvändigt tätt hus, mont fönster och ytterdörrar. Byggherren ska fortsätta med resterande själv.

Ritning

Kv, Smeden 3. Tillbyggnad och renovering av villa. Huddinge

På total entreprenad. Tillbyggnad ca 1x50m2 i ett plan och ombyggnad bef hus med nytt kök, ny altan en del inglasad, flytt av entren med ny hall m m. Tillbyggnaden har mycket höga krav gällande isoleringen mot ljud från järnväg. På totalentreprenad, nyckelfärdigt. Ritning

Kv Froste 8, tillbyggnad av villa i 3 plan. Huddinge Nyckel färdig tillbyggnad på total entreprenad, tot 100m2

Byggnation av tillbyggnad i 3 plan i kuperad terräng. Ritning fasad 1 Ritning fasad 2 Ritning plan

Kv Abboren 5 Tillbyggnad av villa,Huddinge

Delad entreprenad, tillbyggnad i 2plan, tot 150m2. Byte panel, utv snickerier, nya fönster och dörrar på hela huset. Mkbygg byggde fram till det var dags för ytskikt och inredning invändigt. Som byggherren gjorde själv. Ritning fasad och plan Ritning fasad


Tillbyggnad av villa i vinkel med brutna tak, Huddinge.

Tillbyggnad brutet takTillbyggnad av villa i vinkel med brutna tak.Delad entreprenad i samarbete. Endast husstomme, åt en villaägare som kompletterar och inreder själv.

Bildsida


Klubbhus på Sörskogens IP,Huddinge.

Tillbyggnad 120 m2 med omklädningsrum, domarrum och servering.
I uppdraget ingick rivning av det gamla klubbhuset 20 m2, markarbeten inklusive avverkning, sprängning samt anläggning av asfaltsyta med ett tiotal parkeringsplatser.
Byggnad med torpargrund (kryputrymme), isolerad trästomme med gipsskivor invändigt och lockpanel utvändigt. Innertak av gipspanel. Yttertak med tegel. Plattsättning i duschrum, toaletter och kök. Mekanisk frånluftsventilation. Befinlig byggnad målades lika tillbyggnaden.

bild 0701
bild 0702


Trångsunds skola,Huddinge.

Tillbyggnad med kyl/soprum och garage. Byggnad 45m2 + asfaltsplan 40m2.
Byggnad med betongplatta på mark, delvis isolerad trästomme med gipsskivor invändigt och lockpanel utvändigt. Innertak med gipsskivor. Yttertak med takpapp. Mekanisk frånluftsventilation och kyla.

bild 0801
bild 0802


Rådsparken,Huddinge.

Tillbyggnation med hönshus höförråd rastgård. 80 m2.
Detta specialuppdrag var intressant att utföra.
Här fick vi börja med att forsla bort en vagn som hade tjänstgort som hönshus samt utföra lite trädfällning.
Under byggtiden var det ett ganska stort tryck av barn och djur ifrån djurparken mot arbetsplatsen. Tillbyggnationen blev mycket uppskattad av barnen och tuppen Matte gol att han trivdes.

bild 0902
bild 0903

bild 0901

Tillbyggnad,Haninge

Tillbyggnad med kundmottagning för plåt-lack företag. 35m2. I uppdraget ingick den platsbyggda mottagningsdisken och en del andra invändiga arbeten. Tillbyggnadens stomme utfördes i trä, medan sockel skulle vara putsad.

bild 1001
bild 1003

bild 1002

Villa,Huddinge.

Tillbyggnad med vardagsrum på pelare . Under vardagsrummet bildas en 35 m2 stor entre’ som blivit en populär utelekplats vid regnväder. Tillbyggnadens pelare är av betong och dess stomme av trä med bärelement av limträ. Den äldre delen av lättbetong, tegel och betong är nu avväxlad med stålbalkar.
Tillbyggnadens fasad är klädd med lockad träpanel. Alternativet med fasadtegel utgick av ekonomiska och konstruktionstekniska skäl.

bild 1102
Fönster, plåt och takpannor med papp/läkt är nytt på hela huset. Här valde man moderna treglas vikfönster.
bild1101

bild 1103

Bilder från andra tillbyggnadsprojekt:

Brutet tak
Sadeltak
Garage