Tillbyggnad av villa

 

 Delad entreprenad med samordningsansvar.Sektionen är från bygglovet. Grundplatta och innertak utformades annorlunda. sektion

 

Före tillbyggnad

På bilden syns provgropar för att bestämma jordart och lokalisera befintlig jordvärmeslinga.

Inom tillbyggnadsområdet fanns en källartrappa, vilken revs och ersattes med en ny.

Bild b0201
Källarvåning

Dränerande bädd av komprimerat grus med dräneringsledning ansluten till befintliga rör.
Bottenplatta med kantför-styvad armerad betong lagd på cellplastisolering. Kantisolering av cellplast.
Yttervägg av murade Lecablock med puts på båda sidor. Dräneringsisolering av Isodrän under marknivå ner till underkant betongplatta.

Bild b0202

Överbyggnad

Platsbyggd stomme av trä med mineralullsisolering. Vindskydd av gipsskivor, GNU.

Bild b0203

Takstolar

Fabrikstillverkade takstolar av trä. Takpanel av råspont.

Bild b0204

Veranda

Såväl yttertak som golv var fuktskadat. Skadade stomdetaljer lagades. Mögelskadade delar sanerades av ett saneringsföretag.
Fyllningen ersattes med mineralull.

Bild b0205

Verandagolv

Undergolv av spånskiva plus golvgips. Skumplasttätning mot väggar. Elvärmeslingor i flytspackel.

Bild b0206

Bild b0207Bild b0208

Invändigt

Golvspånskiva som beläggs med laminat.
Socklar och foder av fabrikslackerat trä.
Väggar med gipsskiva på OSB-skiva. Innerväggsstomme av plåtreglar med ljudisolering av mineralull.
Innertak av gipsskivor på gles panel.

Utvändigt

Lockpanel och foder av målat trä.
Yttertak med rött taktegel. Vindskivor mm belagd med fabrikslackerad plåt.

Bild b0209

Källartrappa

Väggar och steg av platsgjuten betong.

Räcke av impregnerat trä.
(Bör kläs med nät/duk edyl om barn befinner sig i närheten.)

Bild b0210

Uteplats

Trädäck, trappa och räcken av tryckimpregnerat trä.

Markarbeten ingick inte i entreprenaden.

Bild b0211