Stambyte+Våt/badrum

eller mer korrekt “installationsförnyelse”

Här under följer lite information om våt/badrums arbeten som mkbygg har gjort.

Kv kniven 2.

Stockholm Renovering av badrum 35st samt några lägenheter och lokaler.

kniven2

Kv Hexametern.

Solna stambyte+Renovering av badrum ca 50 st samt några lägenheter och lokaler.

q1901

Hyreslägenheter Renovering av badrum/våtutrymmen 35st.Här gjorde vi samtliga badrumsrenoveringar med kvarboende hyresgäster. Även div renoveringar av kök och inredningar. Kräver lite extra omtanke och planering från mkbygg. Även renovering av lokaler och allmäna utrymmen.På total entreprenad.Nyckelfärdigt.

 bild 1913Ytterst få bostadshus är förberedda för byte eller komplettering av VVS och elinstallationer. Arbetet att byta stamledningar kräver god yrkesskicklighet. Ändock blir ingreppen ofta så stora att det måste byggas nya våtrum.
Vi försöker arbeta så diskret som möjligt och söker samarbete med de boende.

bild 1906


Klicka på bilden ovan för mera info.

Våtrum/Badrum

bild 1501Vi projekterar våra badrum.

Så gott som alla bad/våtrum plattsätts idag.
Metoder för fuktisolering och fäste av plattor är väl genomarbetade.

Här visas ett exempel från livsmedelsfabriken.Bildsida

Utvecklingsarbetet leds av Byggkeramikrådet som godkänner konstruktioner och utformar kvalitets-dokument.

  • Vi är behöriga och utför arbeten+ egenkontroll enligt PERs branschregler i badrum/våtrum.
  • Uppvärmda golv ger en god komfort. Golv på mark fordrar dock normalt extra värmeisolering.

bild 1602
Modet växlar.
Här visas ett exempel från ett stort badrum.