Stambyte

eller mer korrekt “installationsförnyelse”

Ytterst få bostadshus är förberedda för byte eller komplettering av VVS och elinstallationer. Arbetet att byta stamledningar kräver god yrkesskicklighet. Ändock blir ingreppen ofta så stora att det lönar sig att bygga nya våtrum och kök. I detta projekt kunde ca 40% av köken bibehållas.

stambyte1       stambyte2       stambyte3

stambyte4

När rörslitsarna är lättåtkomliga och rummen som en låda går arbetet på rutin. Då är det bara att välja, badkar eller dusch.
Tvättmaskinens utrymmesbehov väger ofta tungt i detta val.

Väggytor med heltäckande vitt kakel, gärna med mönsterbård, efterfrågas mest.

 

 

stambyte6    stambyte7    stambyte8

Många gånger erfordras nya rör-placeringar och inklädnader.
När badkaret under snedtaket skulle bytas till dusch, hamnade wc-stolen och tvättmaskinen i den låga delen och duschen fick en rejäl höjd.

 

Vi försöker arbeta så diskret som möjligt och söker samarbete med de boende.
Vi behöver plats för material, verktyg och personal samt rimliga transportvägar.
stambyte9    stambyte10    stambyte11
En del smutsiga arbeten kan vi utföra i materialcontainern.