Nybyggnad+Brandskador

Mellanberg-Huddinge

Nybyggnad av timmerhus likt gammalt. Återuppbyggnad efter brand.

Tigertorp i snölandskap

Tigertorp efter branden

Totalentreprenad
Bildsida


Söderby huvudgård 4:247-Haninge

Återuppbyggnad av kedjehus efter brand. 1 1/2 plan.Vendelsö. Byggnation av nyckelfärdigt hus på total entreprenad. Tot 140m2

Ritning fasad
Ritning fasad och plan


Nåttarö 1:145- Haninge

Återuppbyggnad fritidshus efter brand, vintertid i skärgården.Totalentreprenad.

vintervatten

vintermörker


Kv Räven 12, 30m² – Huddinge

Nybyggnad av garage Framtagning ritning, schaktning och sprängning, gjutning, platta, bygg av garage. Byggherren färdigställer invändigt själv.

Räven 12 Garage


Sparkassan 18 -Enskedegård.

Nybyggnad av garage.