Nybyggnad timmerhus

Att återuppföra ett mycket gammalt nedbrunnet torp till en funktionsduglig byggnad kräver kompromisser. Denna sida behandlar detta ämne.
Återuppbyggnad efter brand

Återuppbyggnad av nedbrunnet torp intill Gladö kvarn. Torpet är ett kulturminne ägt av Huddinge kommun. Torpet kallas numera Tigertorp och gäller torpet Mellanberg under Sundby.

Totalantreprenad. El utfördes av underentreprenörer. Övriga arbeten utfördes i egen regi.
Husstommen tillverkades enligt planmått i handbilat torkat timmer av ett specialistföretag i Jämtland.

Byggtiden sträckte sig från augusti 2010 till februari 2011.
Personalen hade tillgång till en 8-mannabod och bajamaja. Material mm i container.

bild plan0601

Hämta
Planritning
Elritning

Några bilder från projektet

Bild b0601

Historia

Bild b0602aDet första husföret 1687 noterar att Per och Elisabet med två döttrar bodde här.
År 1707 är alla borta och året därpå är Elisabeth åter. Från år 1711 står torpet öde.
När husförhören återupptas 1740 bor den 46-årige Mats Jacobsson med hustru Valborg där i tre år. Troligen byggde Mats huset under 1730-talet. Efter Mats noteras nytt folk mycket ofta. Sannolikt blev torpet arbetarebostad åt Sundby och Gladö. Många hade titeln torpare, dock noteras “brukas till Sundby” (bla 1836).Det finns inga noteringar i husförhören som tyder på att tvätteriverksamheten startade på 1800-talet. Den ekonomiska kartan är från 1906 visar dock en uppdämnd bäck.

Hur bygga om?

Bild b0603.jpgGrund och timmerstomme är troligen ursprungliga. Stora fönster, lockpanel, knutbräder och foder är av senare datum. Även tegelformat tyder moderniseringar.
Man kunde konstatera att inget av det gamla huset kunde bevaras. Till och med det stampade mullfyllda jordgolvet luktade brand.

Knuttimrad stomme och enkupigt taktegel …
… användbar byggnad med gamaldags prägel.

Så blev extriören

Bild b0604.jpgStengrund, knuttimrad fasad, Falu rödfärg, vita breda foder, munktegel ger gammeldagskänsla.

b0605a.jpg b0605b.jpg
Skorstenskrön, hängrännor, dörrar och fönster utfördes med moderna och praktiska varianter. Belysning tidigt 1900-tal och en snygg tidlös lofttrappa.

Byggstart

Bild b0606.jpgAllt gammalt och brandskadat revs och marken lukt-sanerades.

Grund

Bild b0607.jpgStenblock, betong, skorstensfundament.
Grund luftas via hål i bottenstocken och kryputrymmet kan nås via en lucka i golvet.
El, ej tele, ej vatten

Stomme

Bild b0608.jpgTrägolv med mörkbetsad furu.
Tapetserad väggytor i köksdel, i övrigt synligt timmer. Täljstenskaminen har en magasinerande effekt. Den tar tid att värma och avger värme långsamt och jämt. Bra för timmerhus.
Tilluft via tallriksventil och kanal till undergrunden. Elradiatorer är bra för konstant basvärme.

Inredning

Den tradionella köksspisen ger karaktär åt rummet men bör eldas med försiktighet pga snabba temperaturförändringar i luften.
Bild b0609.jpgPå 1930-talet blev det populärt att klä dammsamlande paneler och spegeldörrar med Masonite (hård träfiberskiva). Några decennier senare när dammsugarna blev effektiva åkte skivorna av och det profilerade blev högsta mode.
Avloppsvatten hamnar i en hink under diskbänken!
Torpet kan i princip stå oeldat.

b0610a.jpg b0610b.jpg

Sprickor

Trä är ett levande material.
Bild b0611.jpgAtt bygga hus på 1700-talet tog tid, normalt flera år för att barka, torka, selektera och grovbearbeta stockarna. Allt för att minska sprickbildningar och fastställa husets dimensioner.
Numera har vi tillgång till virkestorkar och kunskap. Men sprickorna måste vi acceptera.

Timmerväggar

Bild b0612.jpgFör tätade man med mossa mellan stockarna. Numera använder man tjärat lin.
Varje träbåtsägare vet att en gisten dränkt båt blir tät efter några dagar.
Timmerhus reagerar likadant på fukt. Höjden runt detta fönster öka/minska cirka 50 mm beroende på fukthalten. Därför är fönstret fäst i en träram som löper i frästa spår i stockändarna.
Förr var överfodret löstagbart och man anpassade drevningen till årstiden. Om man fuskade kunde det bli glipor mellan stockarna.
I detta bygge är utrymmet i överkant odrevat.

Takkonstruktion

Bild b0613.jpgTak och övervåning är byggda för att få rumshöjd, timmer-känsla samt att klara modern värmeisolering.
Nockstock är en primitiv konstruktion som för tanken mer till fjällstugor och pörten.
Den vanligaste konstruktionen i Stockholmstrakten var den svenska takstolen som byggs liknande triangel med snedträvor vid ytterväggen.

Vinden

Bild b0614.jpgLockpanelen i taket tog bort korridorkänslan och den tapetserade fönsterväggen i pigkammaren fick vinden att kännas mysig.

b0615a.jpg b0615b.jpg

Avveckling

Bild b0616.jpgMunkteglet är äntligen på plats denna snörika vinter och tiden är inne att riva ställningar, bodar mm för starta nästa bygge.

Vintertorp

Bild b0617.jpg Bild b0618.jpg
Vägen var oplogad och det var trevligt att skida till en före detta arbetsplats.
Nu får vi väl vänta till sommaren för att se om kopian överensstämmer med orginalet.
Det kanske dyker upp någon hässja också …?