Nybyggnad av garage

Delad entreprenad med samordningsansvar.
Några bilder från projektet.

Rivet!

Bild b0301Det gamla garaget är här förevigat.
Det saknade arkitektonisk kvalitet och kunde därför jämnas med marken för att ge plats åt ett annat utan estetiska förtjänster, men väl praktiska.

Bottenplatta

Bild b0302Packad singelbädd.
Skumplastisolering.
Vinkelelement av skumplast med vertikal betongyta.
Bottenplatta av armerad stålglättad betong.
Avloppsränna med rör till stenkista.

Överbyggnad

Bild b0303Upphöjd sockel av Lecablock, cementputsad på båda sidor.
Väggar av trä, mineralullsisolering, utvändig lockad träpanel på GNU, invändigt Mineritskivor på ångspärr av plastfolie.
Yttertak av råspont, papp och taktegel.

Snickerier

Bild b0304Gamla fönster och dörr skulle användas.
(Kostnaden för ny dörrkarm och justering av gamla snickerier översteg inköp av nya fönster och dörrar.)

Garageport

Bild b0305Motordriven takskjutport.
(På bilden är motorn ej monterad.)

Alternativ takstol

Gavellucka Bild b0306
Som ett alternativ till “vindsförråd” ovan plant innertak kan man ordna upplag inomhus.
Här ovan är en bild från ett annat projekt. Underramen är något förhöjd och synlig i rummet.
För att kunna lagra långa föremål, tex plank, finns en öppningsbar isolerad lucka i gavelspetsen.