Återuppbyggnad fritidshus

Att bygga i skärgården under vinterhalvåret kräver extra planering och annorlunda teknik. Denna sida behandlar detta ämne. Återuppbyggnad

Återuppbyggnad av nedbrunnet fritidshus med lillstuga

Norrö i Stockholms skärgård, totalantreprenad. El och VVS utfördes av underentreprenörer. Övriga arbeten utfördes i egen regi. Husen byggdes i lösvirke eftersom tillfrågade husfabrikanter inte kunde leverera inom rimlig tid.

Byggtiden sträckte sig från augusti till juni, med isavbrott februari-maj. Arbetstiden förlades till 10-timmarspass, fyra dagar i veckan.
Personalen bodde i ett inhyrt grannhus och hade tillgång till dusch och bastu i sjöboden.
En inhyrd pråm utgjorde upplagsplats för material, verktygscontainer och manskapsbod.
Större materialleveranser skedde sammanlagt tio gånger under byggtiden med inhyrd pråm.
Några kompletterande leveranser skedde till ångbåtsbryggan och vidare med fyrhjuling och vagn. Resten fraktades i firmans båt i samband med persontransporter.

Några bilder från projektet

Bild b0503

Bild b0505
Bild b0504

Etablering

Bild b0506I land byggdes ett nedre lastplan nedanför en sluttande tegelhiss och en trappa försågs med rullplank.

Godset lyftes med kran från pråmen till lastplanet och forslades därefter upp till arbetsplatsen via tegelhissen. En man skötte kranen, en lastade hissen och två lossade och forslade godset till arbetsplatsen. Skrymmande och lätt gods drogs på vagn upp på rullplanken. Varje takstol trampades upp av två starka karlar. Avfall färdades i motsatt riktning ut till pråmen, där det hämtades i samband med nästa material-leverans. Saneringsavfallet hämtades separat. En bensindriven generator försåg arbetsplatsens maskiner och belysning med elkraft.

Byggstart

Här är saneringsarbetet avslutat.
Bild b0502

Ny grund

Bild b0507Samtliga grundplintar var skadade.
Nya murades av Lecablock på betongsulor.
Ägaren angav byggnadens ursprungliga läge och höjd.

Bjälklag

Bottenbjälklaget äv träreglar med kottlingar som hindrar vridning.
Lätta OSB-skivor användes som temporärt arbetsplan under tiden som övre byggstommen restes. Vi hade tur med vädret.

Bild b0508
Bild b0510Bild b0509

Lillstugan byggdes samtidigt.

Stomme

Bild b0511Vägg- och takstomme av trä. Spontad takpanel stabiliserar huset.
När yttertaket var tät och ytterväggarnas yttre skiva på plats kunde invändiga arbetet påbörjas. Först golvet, därefter innertak och ytterväggar.

Yttre stomkomplettering skedde under de ljusa timmarna vid bra väderlek.

Invändigt

Här är golvstommen nästan klar och rullställningen för inre takarbeten på plats. Utrymmet användes även som verkstad och temporär lagrings-plats, speciellt när snö och mörker börjar försvåra transporter upp från pråmen.
Bild b0512

Istid

Båten används för såväl person- som materialtransporter. Den klarar tunn is och nollgrader. När skärgården är isbelagd och rännor brutna, saknar vi ekonomi att arbeta ute på öarna. Transporter vintertid och pråmhyra är kostnadskrävande.
Bild b0513

Avfärd

Pråmen är nu tömd och lastad med verktyg och överblivet material. På fastlandet väntar kran och lastbilar som transporterar bodar, maskiner och material till nästa bygge.
Bild b0521

Ide

Huset är klart för vintervila. Huset är isolerat och värmen står på sparlåga. Det är fyllt med skrymmande material, men tömt på stöldbegärligt gods. Några ställningselement får stå kvar.
Bild b0514

Vårarbete

Bild b0515När huset har används som arbetsplats, förråd och verkstad bör innerväggar monteras senare än normalt. Därav alla hängande elledningar. Kökskåp kan användas som arbetsbänk och materialförråd. Det gäller att hålla rent när sex personer skall arbeta på en liten yta. Dammande maskiner måste kopplas till dammsugare.

Utsikt

Om man placerar snickarprylarna i fönsternischen kan man njuta av vacker utsikt mellan hammarslagen.
Bild b0516

Skorsten

Det blir trängre när även muraren skall göra sitt jobb och braskamin monteras sent pga platsbrist.
Bild b0517

Träarbeten

Foder och paneler skall laseras och monteras obehandlade. Väggpanelen och gipsskivan ovanför denna har samma tjocklek. De monteras på OSB-skiva.
Bild b0518

Kök

Specialritat Canadakök. Lysrampen över fönstret ingår i leveransen. (Spiskupans ventilationsanslutning syns inte på bilden.)
Bild b0519

Utvändigt

Huset är stort färdigt utvändigt.
Bild b0520

 

Ägaren skall själv bygga en större altan hitom huset och fasaden kommer att målas färdigt när vädret så tillåter. Våren kommer kommer några veckor senare i skärgården.