Ombyggnad livsmedelsindustri

 

Planskiss

 

Delad entreprenad med samordningsansvar av Mikael Karlsson Bygg AB.
VVS: Rivning. Nytt avlopp samt kall/varmvatten.
EL: Rivning. Ny elinstallation inklusive eventuell grövre elservice.
KE: Leverans och montering av prefabricerade kyl/frysrum.

Bygg:
Fasad och utvändigt

 • Nedkapning av lastkaj med 45° vinkel och förlängning åt andra hållet. Räcken.
 • Upptagning i fasad för nya rullportar.
 • Montering nya portar.
 • Utlagning och målning av fasadväggar.

Invändigt

 • Utrivning av befintlig rök för fisk.
 • Rivning av omklädningsrum samt innerväggar.
 • Uppbilning av befintlig betongplatta.
 • Sanering av väggar tak ifrån inrökt fett.
 • Gjutning av ny betongplatta.
 • Epoxygolv (ej i frysrum).
 • Kakelplattor på väggar.
 • Målning tak samt komplettering i övriga ytor.

Några bilder från projektet

 

Rivning

Rivning av inredning, väggar och delar av golv för avlopp och isolering.

Bild b0103

Bild b0101

Rengöring

Väggar och tak skrotades, högtryckstvättades och lagades.
Nytt betonggolv på komprimerat grus och cellplastisolering. Nedsänkning i betongplattan för extra isolering under frysrummet.
Under frysrummet ligger även en slinga av polyetenslang för temperaturreglering av marken för att undvika tjälproblem.

 

Bild b0104

Väggar

Nya väggar av murade Lecablock. Ytor för plattsättning spacklades, medan övriga ytor putsades.

Även ytorna mot befintlig verksamhet skulle kakelbeklädas. Därav den provisoriska väggen med plastfolie.

 

Bild b0105

Kylrum

Stommen till kylrummen kom i element och monterades av specialister.

Bild b0106

 

Ytskikt, portar

Alla plattsättningsarbeten utfördes i egen regi, medan Epoxigolv och målning utfördes av experter.
De långsträckta golvbrunnarna är tillverkade av plast som skall tåla hårdhänt trucktrafik.

Rullportarna monterades av specialister. Portarna är tillverkade av stål och aluminium och är försedda med fjärrstyrning.

 

Bild b0107

 

Bild b0108

 

Bild b0109

Aggregatrum

Pumpar, elcentral och automatik är placerade i den inre delen av aggregatrummet. Därifrån utgår ledningar till kylrum och yttertak.

Kylaggregat sitter i varje kylrums innertak. Kylledningar och signalledningar är dragna ovanpå dessa innertak till aggregatrummet.

Bild b0110

 

Bild b0111

 

Gemensamma kondensatorer finns på yttertaket ovanför aggregatrummet.

Bild b0117

 

Markarbeten

I samband med ombyggnaden revs några stödmurar och vägytorna utökades och asfalterades.

Bild b0112

Fasader

Väggytor lagades och försågs med fördjupningar liknande lättbetongelemententens skarvar, varefter fasadytorna målades.

Nya elarmaturer ökar säkerheten under mörka timmar och piffar upp den förr så tråkiga fasaden.

 

Bild b0113

 

Bild b0114

 

Bild b0115

Lastbryggan

Den vinklade lastbryggan och den asfalterade infarten underlättar hygienen vid industrins avfallshantering.

 

Bild b0116