Tillbyggnad av villa, brutna tak

ur bygglovDelad entreprenad med samordningsansvar.
I entreprenaden ingick husstomme, inkl fasadsnickerier.

 

 

Några bilder från projektet

Grund

Schakt för krypgrund.

Bild b0401

Stomme

Bild b0402Krypbar grund av betong och putsad Leca.

Stomme av trä som ägaren skall inreda själv.

Takstolarna tillverkades på plats på grund av assymmetri och svårighet att beskriva alla vinklar mm.

Vintertid är det lättare att skydda hustommen mot fukt. Huvudparten av snön skottar man bort. Resten blåser man bort med tryckluft.

 Takstolar

Bild b0403Tak och kupa utformades liknande befintligt tak.

Hammarband lika befintliga. Kan kapas för ny dörröppning. Bjälklaget är förstärkt med limträbalkar.

Takstolarna skarvades med otaggade plåtar och ankarskruv.
På bilden syns temporära brädor som fixerade vinklarna tills takpanelen styvade upp konstruktionen.

 

 

Utvändigt

Bild b0404Grundmålad underpanel på och snickerier i väggen samt takpannnor och plåt på yttertak monteras vintertid, medan målning, lockpanel, fönsterfoder och -bleck monteras när vädret tillåter målning av underpanelen.

 

 

Slut

Bild b0405
Avtalade entreprenadarbeten är klara.