Carport vid garage

Carport bredvid garage.Huddinge. 35 m2 takyta.

bild 1202
Carportens bottenplatta utfördes av brädriven betong direkt på mark och den bakre muren av putsad betonghålsten. Pelare och balkar är av limträ. Taket, som även omfattar det gamla garaget, är av trä med ytbeläggning av dubbelfalsad bandplåt. Den snedställda takfoten har infälld belysning i träpanelen.

bild 1203
Det gamla garagets tak måste bytas på grund av fukt- och mögelskador. Dessa orsakades av bristande ventilation.

bild1201
Carport bredvid garage. Takyta är 30 m2.