Nybyggnad av garage

Delad entreprenad med samordningsansvar.

Några bilder från projektet.


Överst

Rivet!

Det gamla garaget är här förevigat.

Det saknade arkitektonisk kvalitet och kunde därför jämnas med marken för att ge plats åt ett annat utan estetiska förtjänster, men väl praktiska.

Bild b0301
Föregående bild
Nästa bild

Bottenplatta

Packad singelbädd.
Skumplastisolering.
Vinkelelement av skumplast med vertikal betongyta.
Bottenplatta av armerad stålglättad betong.
Avloppsränna med rör till stenkista.

Bild b0302
Föregående bild
Nästa bild

Överbyggnad

Upphöjd sockel av Lecablock, cementputsad på båda sidor.

Väggar av trä, mineralullsisolering, utvändig lockad träpanel på GNU, invändigt Mineritskivor på ångspärr av plastfolie.

Yttertak av råspont, papp och taktegel.

Bild b0303
Föregående bild
Nästa bild

Snickerier

Gamla fönster och dörr skulle användas.
(Kostnaden för ny dörrkarm och justering av gamla snickerier översteg inköp av nya fönster och dörrar.)

Bild b0304
Föregående bild
Nästa bild

Garageport

Motordriven takskjutport.
(På bilden är motorn ej monterad.)

Bild b0305
Föregående bild
Nästa bild

Alternativ takstol

Som ett alternativ till “vindsförråd” ovan plant innertak kan man ordna upplag inomhus.

Här är en bild från ett annat projekt. Underramen är något förhöjd och synlig i rummet.
För att kunna lagra långa föremål, tex plank, finns en öppningsbar isolerad lucka i gavelspetsen.

Gavellucka

Bild b0306
Föregående bild
Nästa bild

Överst