Mera om Kök

Ni väljer det kök som passar just ert behov. Vi kan montera alla fabrikat och samarbetar med en köksprojektör som säljer de vanligaste köksfabrikaten. Dessa kök är normalt prisvärda och enkla att montera.

Hörnskåpslösning.

bild 1701

Ett Noblessa-kök

bild 1702För den som vill ha en personlig stil. Här finns en mängd detaljer att välja mellan. Här en spislösning med friliggande spiskåpa.

Ett renoverat kök.

bild 1801Här har vi sparat de plats-byggda stommarna till skafferiet och städskåpet samt skåpet för inbyggnads kyl/frys. Allt annat är nytt. Således är alla luckor och vitvaror nya i köket. Med den här lösningen kan man välja hur mycket man vill spara av de gamla stommarna.

Ett renoverat kök

bild 1802Högskåpens stommar behålls, medan luckorna är nya.Det är svårt att se skillnad mellan gammalt och nytt. Luckor och beslagning är lika.

Ett nytt Haga-kök

bild 1803Standardköken är rationella och tillfredställer de flesta smakriktningar beträffande utformning. Här finns ett skåp över spisen som ett alternativ till den ofta förekommande kryddhyllan.

Ett nytt Haga-kök

bild 1804Standardköken är rationella och tillfredställer de flesta smakriktningar beträffande utformning.Hörnlösningen är den detalj som skiljer mest mellan olika fabrikat.
Monterinsgarbetet kan skilja mellan olika fabrikat. Ett bra förarbete minimerar risken för felleverans och missförstånd. Anlita därför en köksprojektör som känner produkten och kan utföra detaljritningar och specifikationer. Helst med perspektivskisser som även lekmannen förstår. Det lönar sig för alla parter.
Ett bra förarbete minimerar risken för felleverans och missförstånd. Sedan är det upp till snickaren att utföra ett bra jobb.

bild 1805bild 1806

Hörnlösningarna tar sällan hänsyn till krokiga väggar. I gamla hus står aldrig väggarna i rätt vinkel mot varandra.
Om du inte hittar några glipor mellan skåpen har du anlitat en skicklig hantverkare med tur.