Mera Renovering!

Renoveringar kan gälla ytskikt, stomkompletteringar, installationer mm. I denna bostadsrättsförening rustades fem trapphus med akustik, belysning och ytskikt.

Bild 0103

Bild 0102Bild 0101Med lister och delad färsättning blir trapphallen mer välkomnande. I detta fall fungerar listen mest som dekoration men kan även fungera som avbärare för barnvagnar o.dyl.
Alternativt kan en hög sockellist fungera som avbärare för barnvagnshjul.

Trapphusen är utrymningsvägar och varje trädetalj ökar brandbelastningen. Höga paneler av trä är därför olämpliga även om man målar dem med brandhämmande färg.

Omklädningsrum med eluppvärmt klinkergolv ökar trivseln.

Bild 0201

Vi utförde arbetet i följande moment:

1. Lös sprucken betong bilas bort
2. Betongytan rengöres, damsuges och primas.
3. Värmekablar monteras på fästband som borras i betonggolvet.
4. Flytspackling ca 20 mm.
5. Klinker i fix.
6. Fogning av klinker med efterföljande rengöring.
7. Elastisk fogmassa mot trädetaljer.
(Detta utrymme är inte våtsäkrat.)

Bild 0202. Betongytan primad. Bild 0203. Flytspackling pågår.

Bild 0204. Klinker fogat. Bild 0201. Arbetet färdigt.

Bostadsrum

Bild 0302
Bostadsrum blir som nya med nya ytskikt.
Här furu i golv och tak samt nya tapeter på väggarna. Dolda eller synliga installationer är en balansgång mellan estetik, ekonomi och underhåll.
I detta projekt monterades larm-, tele- och datakablar i små utanpåliggande kabelrännor, med elstallationerna förlades i infällda VP-rör.
Bild 0301