Våtrum utökad bildsida

Våtrum / badrum

Vi brukar börja med att projekterar/rita upp våt/badrummet i Winner. Där finns dom största tillverkarnas sortiment att hämta och lägga in i våt/badrummet. Man får en fotografisk eller 3d bild av rummet.

Så gott som alla våtrum plattsätts idag. Metoder för fuktisolering och fäste av plattor är väl genomarbetade. Utvecklingsarbetet leds av Byggkeramikrådet som godkänner konstruktioner och utformar kvalitetsdokument. Vi är behöriga och utför egenkontroll enligt PERs branschregler.
Mera om BKR och PER samt godkända konstruktioner.

punktUppvärmda golv ger en god komfort. Golv på mark fordrar dock normalt extra värmeisolering.

Detta exempel är från en livsmedelsfabrik i Huddinge.

Bilden skulle visa miljön men har tyvärr blivit fokuserad på medarbetarens kropp och den pall som han kanske använt.

bild 1501 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
Detta exempel är alltså från ett livsmedelsföretag i Huddinge med höga hygienkrav.Det gamla betonggolvet skulle bytas till ett mer lättstädat golv. Samtidigt som arbetsmiljön skulle förbättras med ett värmeisolerat golv. Värmeisoleringen bidrog även till dämpning av maskinernas vibrationer i golvplattan.

De följande bilderna visar arbetsgången.

bild 1502 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
1) Det gamla betonggolvet med fyllning bilas bort och bottenplattan lagas och rengörs. bild 1503 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
2) Värmeisolering av skumplastskivor läggs på betongplattan. Skivorna blir även vibrationsdämpande. bild 1504 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
3) En armerad betongplatta stabiliserar konstruktionen och utgör fundament för maskiner.Klart för gjutning av betongen. bild 1505 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
4) Erfordligt tätskikt appliceras samt golvklinker och väggplattor sätts i fix och fogas. bild 1506 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
Ytorna är fogade.5) Ytorna skall rengöras. Rörelsefogar i golv, vid socklar, vid rör och mot trädetaljer förses med elastisk fogmassa. bild 1507 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
ÖverstFärre stora bilderMindre bild


Ett badrum på 16 m2.Modet växlar. Tidigare plattsatta ytor kan ej användas som underlag för nya plattor.
Standard gipsskivor har en pappbeklädnad som det kan bildas mögel på. Imellan det bef tätskiktet och det nya bildas ett utrymme som det kan bli kondens i.
Övrigt ska kondensplasten tas bort i konstruktionen till ytterväggar i våt/badrum.

1) Bef vägar rivs och erätts med nya våtrumsskivor, även tak.
2) Golvbrunnar/grodor äldre än 1990 byts ut och golvet gjuts/spacklas med rätt fall mot brunn/ar.
3) Tätskikt appliceras med rätt zonindelning.
4) Plattor och fog monteras enl kundens val.
5) Inredning monteras enl kundens val.

bild 1602 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
Ett badrum på 16 m2.Med stora speglar känns rummet ännu större.

Alla rör är infällda i väggen och skåpen kunde monteras på en slät vägg.

bild 1606 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
Ett badrum på 16 m2.Med stora speglar känns rummet ännu större.

Även badkaret var stort och utdraget en bit från väggen, vilket gav svängrum för armbågarna. På den kakelklädda hyllan finns plats för diverse tillbehör.

I badrummet finns en alternativ duschplats innanför en hörnskärm med skjutdörrar.

bild 1603 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
Stommen till inklädnaden bakom badkaret byggdes med våtrumsskivor på galvaniserade stålreglar. På hyllans överkant monterades väggplattor med samma metod som på väggen. bild 1603 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
Bredvid wc-stolen finns en kakelklädd skärm som hylla och plats för toalettpappershållare, tidskriftshållare mm.Stommen till den frisående skärmen byggdes med våtrumsskivor på galvaniserade stålreglar. Golvets vattenisolering drogs upp på skärmen för att minska risken för rostangrepp på stålstommen. bild 1604 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
Det väggfasta porslinet underlättar städningen. bild 1605 Föregående bild
Mindre bild
Nästa bild
ÖverstFöregående bild