Tillbyggnad utökad

Tillbyggnad

Tillbyggnader kan göras för olika ändamål:

  • Klubbhus på Sörskogens IP.

Tillbyggnad 120 m2 med omklädningsrum, domarrum och servering.

I uppdraget ingick rivning av det gamla klubbhuset 20 m2, markarbeten inklusive avverkning, sprängning samt anläggning av asfaltsyta med ett tiotal parkeringsplatser.bild 0701

Byggnad med torpargrund (kryputrymme), isolerad trästomme med gipsskivor invändigt och lockpanel utvändigt. Innertak av gipspanel. Yttertak med tegel. Plattsättning i duschrum, toaletter och kök.Mekanisk frånlufts-ventilation.Befinlig byggnad, längst bort på bilden, målades lika tillbyggnaden.bild 0702

Trångsunds skola.Tillbyggnad med kyl/soprum och garage. Byggnad 45m2 + asfaltsplan 40m2.

bild 0801

Byggnad med
betongplatta på mark,
delvis isolerad trästomme med gipsskivor invändigt,
lockpanel utvändigt,
innertak med gipsskivor,
yttertak med takpapp.Mekanisk frånluftsventilation och kyla.

bild 0802

Rådsparken.Tillbyggnation med hönshus, höförråd och rastgård. 80 m2.bild 0901

Detta specialuppdrag var intressant att utföra.Här fick vi börja med att forsla bort en vagn som hade tjänstgort som hönshus samt utföra lite trädfällning.Under byggtiden var det ett ganska stort tryck av barn och djur ifrån djurparken mot arbetsplatsen. Tillbyggnationen blev mycket uppskattad av barnen och tuppen Matte gol att han trivdes.bild 0902

Mitt på bilden syns det minsta hus som byggföretaget levererat.bild 0903

Haninge.Tillbyggnad med kundmottagning för billackerings/plåtslageri.Ca 35m2.bild 1001

I uppdraget ingick den platsbyggda mottagnings-disken och en del andra invändiga arbeten.bild 1002

Här ser man när stommen är rest samt råspont och takpapp på taket.bild 1003

Nätning på grundisoleringen samt putsning av sockeln.bild 1004

punktVilla, tillbyggnad med vardagsrum på pelare.Under vardagsrummet bildas en 35 m2 stor entre’ som blivit en populär utelekplats vid regnväder.Tillbyggnadens pelare är av betong och dess stomme av trä med bärelement av limträ. Den äldre delen av lättbetong, tegel och betong är nu avväxlad med stålbalkar.Tillbyggnadens fasad är klädd med lockad träpanel. Alternativet med fasadtegel utgick av ekonomiska och konstruktionstekniska skäl.bild 1102

Fönster, plåt och takpannor med papp/läkt ät nytt på hela huset. Här valde man moderna treglas vikfönster.bild 1103

Vardagsrum och entre’ till villa. Byggyta är 35 m2.bild1101

punkt Carport bredvid garage. 35 m2 takyta.Carportens bottenplatta utfördes av brädriven betong direkt på mark och den bakre muren av putsad betonghålsten.
Pelare och balkar är av limträ. Taket, som även omfattar det gamla garaget, är av trä med ytbeläggning av dubbelfalsad bandplåt. Den snedställda takfoten har infälld belysning i träpanelen.bild 1202

Det gamla garagets tak måste bytas på grund av fukt- och mögelskador. Dessa orsakades av bristande ventilation.bild 1203

Carport bredvid garage. Takyta är 30 m2.bild1201