Mera Ombyggnad

Ombyggnader gäller omdisponering av ytor, inredning av outnyttjat, tilläggsisolering, byte installations-system, mm. Nya kylrum i fd fiskrök i Huddingeindustri.

Detta projekt visas på separat bildsida.

bild kylrum2
Se även våtrum.

Här visas ombyggnad av några villaprojekt. Vattenburen golvvärme installeras i samband med byte till bergvärme.Värmerören består av plastslangar som dras oskarvade till en friliggande samlingspunkt, t.ex. till shuntröret i pannrummet. Rören läggs normalt i färdigspårade spånskivor.
I detta fall fräste vi spår i befintliga spånskivor. Över värmerören monterades golvgipsskivor och på det klinkerplattor i diagonalmönster.
Bild0501Bild0502

Bild0603Takfönster och nya vindskupor vid inredning av vind.Ett takfönster placerat mellan två befintliga takstolar är enkelt att montera. Det höjer ofta känslan av ljus och rymd i ett mindre utrymme.Vindskupor ökar golvytan och rymden. Avväxling av en takstol kan normalt göras med förstärkning av takstolarna bredvid. Bredare takkupor än 2,5 m fordrar vanligtvis förstärkning av hela taket.

Bild0604Bild0601Bild0602

Frostskadad betongbalkong byts mot träkonstruktion. I samma hus byts även fönster och fasaddörrar.Betongplattans primärarmering var hårt angripen av rost och utgjorde en säkerhetsrisk. Den porösa betongen från 1950-talet var lättbilad. Rivningsarbetet utfördes på en skruvstämpad träform med uttag för pelarna. Dessa fälldes i sidled och bilades i småbitar på marken. Arbetet med träbalkongen kommer att redovisas senare.

Bild0402Bild0401Bild0403